ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

F.TV Programmgesellschaft mbH ЕИК 14333201
Държава Австрия
Адрес на управление Wasagasse 4, A-1090, Vienna
Органи на управление Gabriel Lisowski, CEO


Fashion TV  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.1997 г.
Вид на доставчика Търговски