ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Sat DM Plus TV ЕИК 104379285
Държава Сърбия
Адрес на управление POŽAREVEC, LJUBIČEVSKA – NASELJE BB
Органи на управление Душица Крумов - директор и едноличен собственик.


DM SAT  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2006 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения