Ритъм Плюс ЕООД ЕИК 109606726
Държава България
Адрес на управление гр. Кюстендил 2500, ул. Дондуков 1А
Адрес за кореспонденция гр. Кюстендил 2500, ул. Дондуков 1А
Органи на управление Управител - Йорданка Миланова Порожанова
Едноличен собственик на капитала  Йорданка Миланова Порожанова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО РИТЪМ +  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кюстендил , 93.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-054-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.ritamplius.com/