Пауър Медиа ЕООД ЕИК 201393277
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, Квартал Меден рудник, бл. 16; вх. Д, ет. 6, ап. 16
е-mail s.bodurov@power.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас, бул. Алеко Богориди 16, над партер
Органи на управление Управител - Светлозар Пенков Бодуров 
Едноличен собственик на капитала  Светлозар Пенков Бодуров 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ПАУЪР ФМ/ POWER FM ПАУЪР ФМ/ POWER FM
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Царево , 88.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.01.2009 г.
Лицензия 1-052-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.powerfm.bg/
Streaming  ONLINE
ПАУЪР ФМ/ POWER FM ПАУЪР ФМ/ POWER FM
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR - радио за съвременни хитове
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас , 91.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-052-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.powerfm.bg/
Streaming  ONLINE