Телевизия България Днес ТВ ЕООД ЕИК 201373029
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, ул. Оборище № 78, ет.6, ап.12
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик 4400, ул. Цар Шишман № 7А
Органи на управление Управител - Стефан Николов 
Едноличен собственик на капитала  ТВ-СТУДИО-БГ ДНЕС ЕООД, ЕИК 202179290
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


BG-DNES.TV BG-DNES.TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информация и туризъм
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 17.02.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-106-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://bg-dnes.tv/
Streaming  ONLINE