Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Община Шумен ЕИК 000931721
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. Славянски 17
Органи на управление Любомир Димитров Христов - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Шумен


ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 12.08.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-135-01
Вид на доставчика Обществен
Решения