Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Розенфелд и Ко АД ЕИК 202869206
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. Цар Калоян № 36, вх. А, ап. 22
е-mail office.rosenfeld.co@gmail.com
Органи на управление Изпълнителен директор - Георги Николаев Пашов
Съвет на директорите - Георги Николаев Пашов, Моника Цанкова Вачева, Симеон Велинов Стоичков

Акционери  Симеон Василев Стоичков, Моника Цанкова Вачева, Георги Николаев Пашов


action+ action+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.06.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
cinema+ cinema+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.06.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-04
Вид на доставчика Търговски
Решения
comedy+ comedy+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.06.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
ЕФ + ЕФ +
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 14.09.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-05
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvplus.bg/
спорт+ спорт+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 31.03.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
ТВ+ ТВ+
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-06
Вид на доставчика Търговски
Решения