Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Болкан мюзик ЕООД ЕИК 205165837
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, пл. Георги Измирлиев № 17
Органи на управление Управител - Деянчо Гьоргиев
Едноличен собственик на капитала  Деянчо Гьоргиев


Balkan music/Балкан мюзик Balkan music/Балкан мюзик
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
Област Кюстендил , Област Благоевград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.12.2018 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-160-01
Вид на доставчика Търговски
Решения