ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Avant Garde International Media LLC Държава САЩ
Адрес на управление 1309 Coffeen Avenue STE 2597, Sheridan 82801, Wyoming, USA
Органи на управление AVANT GARDE INTERNATIONAL MEDIA LLC, Wyoming, USA,
Божидар Маринов, програмен директор, гражданин на САЩ

 VISIBLE AND INVISIBLE TV (VNT)  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.08.2023 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
AMBIENCE TV  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, (релакс и медитация)
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.08.2023 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения