Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Римекс ООД ЕИК 106514493
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. 'Борис І' № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 29
Телефон 0886061082; 0888401152
е-mail damianov@rimex-ltd.com
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. "Димитраки Хаджитошин" № 22
Органи на управление ИЛИАН ДАМЯНОВ ИВАНОВ-управител
Съдружници  ИЛИАН ДАМЯНОВ ИВАНОВ, ГОРАН ДИМИТРОВ ДАНЧОВСКИ, ЕВГЕНИЯ РАЧЕВА ХИНЧОВСКА, МАРТИН ИВАНЧЕВ СТОЯНОВ


RM CHANNEL RM CHANNEL
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Регионален
областите Враца, Монтана, Видин и Плевен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.08.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-078-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tv.rimex-ltd.com/
Streaming  ONLINE