ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

България Кабел ТВ ЕООД ЕИК 121282187
Държава България
Адрес на управление гр. София 1408, СО - район Триадица, жк. Иван Вазов, ул. Д-р Ст. Сарафов № 22, ет. 1, ап. 1
Уеб сайт bgtv-tv.com
Органи на управление Управител - Йордан Кръстомиров Кръстев
Едноличен собственик на капитала  Круп Импекс ЕООД, ЕИК 201181349  
Лица, упражняващи контрол Йордан Кръстомиров Кръстев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БЪЛГАРИЯ ТВ logo БЪЛГАРИЯ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-006-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.bgtv-tv.com/
Streaming  ONLINE