НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Ван Крис 21 ЕООД ЕИК 130672528
Държава България
факс 02/963 31 55
е-mail k.vasilev@icinema.bg
Адрес на управление гр. София, жк Лозенец, ул. Люботрън, бл. 30, вх. Б, ет.7, ап. 40
Лице за контакт Кристиян Василев Чифчибашиев
Органи на управление Кристиян Василев Чифчибашиев - управител
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри специализирана платформа, посредством която определен каталог от филми, песни и други аудио-визуални продукти е достъпен за клиенти на територията на Р.България. Платформата предлага: възможност за ползване на определена част от заглавията за определен период от време; възможност за ползване на определена част от заглавията докато са налични в каталога; възможност за гледане на определено заглавие при поискване като бонус или срещу минимално заплащане
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.12.2013 г.