НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Солитекс Интелиджънт Бизнес Солюшънс ООД ЕИК 200252665
Държава България
Телефон 02 4224119
е-mail kivanov@solitex.biz
Адрес на управление гр. София 1505, СО - район Слатина, ул. Георги Обретенов № 4, ет. 4, ап. 10
Органи на управление Управител - Кръстьо Димитров Иванов
Съдружници Кръстьо Димитров Иванов и Димитър Любомиров Йоловски
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга с наименование Интерактивно
кино, при която се предоставя видео-
съдържание от различни праводържатели
до крайни потребители – физически или
юридически лица, използвайки IP
свързаемост

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 22.07.2014 г.