НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Видеохъб ООД ЕИК 202070565
Държава България
е-mail office@videohub.eu
Адрес на управление гр. София, ул. Магнаурска Школа № 11, ап. 109, ет. 1
Органи на управление Управител - Петър Димитров Илиев

Съдружници Петър Димитров Илиев и Иван Димитров Илиев
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга предоставяща по безжичен път или чрез кабел на достъп по заявка на потребителя до аудиозаписи и видеозаписи, включително аудиовизуални произведения (филми, видеоклипове, сериали, предавания), включени в каталог, предварително подбран от “Видеохъб” ООД, като потребителят има право да ги пуска, спира и паузира в индивидуално избрано от него време и място. 
Териториален обхват национално
Дата на стартиране 01.04.2015 г.