НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД ЕИК 202353691
Държава България
Телефон 02/8220503
е-mail betafilm@abv.bg
Адрес на управление гр. София СО - район Възраждане, ул. Димитър Петков 107, вх. А, ет. 1, ап. 1,
Едноличен собственик на капитала Управител - Илийчо Кирчов Алеков
Лица, упражняващи контрол Илийчо Кирчов Алеков
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми), включени в каталог и предварително определени от  Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД. Включване на допълнителна услуга с наименование. В рамките на предоставяната  услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от  Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.10.2014 г.