НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Ай Ти Ен Консулт ЕООД ЕИК 205416894
Държава България
Телефон +359999989998
е-mail office@mazetv.bg
Адрес на управление гр. София 1000, ул. Христо Белчев № 2
Адрес за кореспонденция Сливница 2200, ул. Паисий Хилендарски № 40 А
Лице за контакт Камелия Костадинова
Органи на управление Управител - Ивайло Ангелов Костадинов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Информация MAZE
Параметри Maze e услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения включени в каталог и предварително определени от Ай Ти Ен Консулт ЕООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от Ай Ти Ен Консулт ЕООД.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 24.04.2019 г.