НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Глобал Синема България ЕООД ЕИК 206302281
Държава България
Телефон 0894326371
е-mail office@almabg.com
Адрес на управление гр. София 1408, СО - район Триадица, кв. Иван Вазов, ул. Балша № 21, бл. 44, ет. 1, ап. 2
Органи на управление Управител - Георги Колев
Едноличен собственик на капитала Георги Колев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация KINOMAX
Параметри Услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения, включени в каталог и предварително определени от Глобал Синема България ЕООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения, която абонатът заплаща на оператора месечно, каталогът от аудио-визуални произведения е достъпен за абоната в рамките на месец и се осъществява от мястото и по време, избрано от всеки абонат - DTH, IPTV, Cable, mobile, чрез разрешени устройства за съответния вид използване.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.12.2020 г.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Информация KINOMAX
Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.12.2020 г.