НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Българската телеграфна агенция ЕИК 000695071
Държава България
Адрес на управление гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 49
Органи на управление Генерален директор - Кирил Вълчев
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга, достъпна на адрес www.bta.bg
Описание и основни параметри: 
24-часов достъп до аудиовизуално съдържание посредством интернет страницата на БТА.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.01.2005 г.