НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Фондация Клуб Зебра ЕИК 2054484354
Държава България
Адрес на управление гр. София 1576, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, кула Б, ет. 18
Органи на управление Председател на Управителния съвет - Светлана Джамджиева
Управителен съвет - Мила Аврамова, Светлана Джамджиева и Лилия Цачева

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка
Информация Подкаст Z-Каст/ Z-Cast
Параметри Предавания с определена периодичност в аудио- и видеоформат с продължителност 40 - 60 минути, съдържащи интервюта с различни гости по важни теми от деня и актуални събития от обществено-политическия живот в страната, както и коментарно-аналитични материали.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.10.2020 г.