НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Агенция Европа ООД ЕИК 175261714
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Червена Стена № 46
Органи на управление Управител  - Мартин Стоев
Съдружници Светла Стефанова - Гърбешкова, Мартин Стоев и Огнян  Николов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация достъп до аудио-визуално съдържание в избран от потребителя момент.
Параметри предоставяне на достъп до изработени и/или заснети видеоматериали с рекламна и нерекламна цел на интернет адрес www.agro.bg с тематика земеделие и преработвателна промишленост.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 11.09.2003 г.