НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Глобал Уеб ООД ЕИК 203066527
Държава България
Телефон 0887564851
е-mail contact@globalgroup-bg.com
Адрес на управление гр. София 1407, бул. Никола Й. Вапцаров № 51А, ет.2
Органи на управление Управител - Светлана Петрова
Съдружници Велизар Величков, Ентреа Кепитъл Партнърс АД, ЕИК 175239008, Силвестър Йорданов, Кирил Киров, Юлиян Халваджиян, Мъгърдич Халваджиян
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ за платформи § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга за гледане на видеоматериали в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог, подбран от доставчика на медийни услуги. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта www.gospodari.com.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 08.04.2021 г.