НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

ЕСОФ БГ ООД ЕИК 202093390
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. Георги Бенковски № 27, вх. А
Органи на управление Управител - Александър Пенкин
Съдружници Мартин Стефанов, Даниел Удатни, Антон Балъкчиев и Александър Пенкин
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга под редакционна отговорност на ЕСОФ БГ ООД, при която потребителите могат да гледат предоставеното от доставчика на медийни услуги аудио-визуално съдържание в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.streamer.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.09.2009 г.