НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Резон ООД ЕИК 121184622
Държава България
Телефон 02 9699153
е-mail kamen@bulinfo.net
Адрес на управление гр. София, ул. Карнеги 11А
Органи на управление Управител - Николай Недялков
Съдружници Камен Алексиев, Николай Недялков и Габриел Тодоров.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услугата е достъпна на адрес www.fakti.bg/video и включва предоставяне на потребителите на аудио-визуално съдържание при поискване, под редакционната отговорност на Резон ООД, представляващо интервюта и други видеоматериали с актуална политическа тематика.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 13.10.2021 г.