НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Дивидент медиа ЕООД ЕИК 206316466
Държава България
Телефон 0883342119
е-mail divident.eu@gmail.com
Адрес на управление гр. Стара Загора 6009, бул. Цар Симеон Велики № 161, вх. Б, ет. 4, ап. 25
Органи на управление Управител - Саша Стоянова
Едноличен собственик на капитала Саша Стоянова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга за гледане на предавания – записи на кратки видеорепортажи, видеоинтервюта и видеопредавания, в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог от предавания, подбрани от Дивидент Медиа ЕООД, достъпна на сайта www.divident.eu
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 28.09.2022 г.