НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Скат ТВ ООД ЕИК 102663917
Държава България
Телефон 0888666990
е-mail info@tvskat.net
Адрес на управление гр. Бургас 8018, ж.к. 'Зорница', до бл. 47
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ж.к. 'Зорница', до бл. 47, ет. 3 - партерен
Лице за контакт Петко Калоянов Калоянов
Органи на управление Управител - Петьо Савов Георгиев
Съдружници Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев, Петьо Савов Георгиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.

Видео по поръчка
Параметри Услуга, позволяваща на крайните потребители да получават в определен от тях час, изрично заявено събитие, избрано по каталог.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.