НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Българска Телекомуникационна Компания ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail valentin.vatov@vivacom.bg
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Органи на управление Изпълнителен директор - Атанас Илиев Добрев
Управителен съвет - Атанас Илиев Добрев, Асен Маринов Великов и Димитриос Лиупис
Надзорен съвет - Спас Димитров Русев, Драган Шолак, Николаос Статопулос, Стилианос Илиа и Виктория Боклаг.

Едноличен собственик на капитала Вива Телеком България ЕАД, ЕИК 202222749


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация Видео по поръчка (Video On demand)
Параметри Потребителски достъп до аудио-визуални произведения (филми, сериали, предавания, музикални клипове), включени във видеотека със съдържание подбрано и актуализирано от БТК ЕАД, срещу заплащане на единична цена на произведение или фиксирана месечна цена за абонаментен пакет от произведения. Услугата се предоставя при получаване на Vivacom TV чрез интернет свързаност и е достъпна в избран от потребителя момент.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 25.04.2014 г.

ВИВАКОМ АРЕНА (VIVACOM ARENA) ВИВАКОМ АРЕНА (VIVACOM ARENA)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 11.07.2017 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-155-01
Вид на доставчика Търговски
Решения