НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Глобъл Комюникейшън Нет АД ЕИК 175156765
Държава България
Телефон +35924200042; 0882 960032; 02 4809973
е-mail gcn@gcn.bg; cgoranov@gcn.bg
Уеб сайт http://www.gcn.bg/
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 4, офис 5
Адрес за кореспонденция гр. София, СО - район Подуяне, жк. Левски - Г, ул. Поп Грую № 47, вх. Б.
Лице за контакт Димитър Богомилов Ангелов
Органи на управление Съвет на директорите: Димитър Богомилов Ангелов, Стивън Кенет Дженман, Ивайло Дойчев Закарян. Представляващ: Димитър Богомилов Ангелов.
Акционери Джи Си Нетуъркс БВ (Амстердам, Холандия) и Сегуин Холдингс ЛЛС (щата Делауеър, САЩ)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услугата, представлява предлагане на филми по каталог, като потребителят има право да пуска, спира или паузира дадения филм по всяко време.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2010 г.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри На потребителите се предоставят 8 канала - пет от тях са за филми, като на всеки канал тече по един филм в рамките на 24 часа; два канала са с програма за възрастни и един информационен безплатен канал, който показва какви филми ще се предлагат през месеца.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2010 г.