Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (12 броя)

Начало » Актове на СЕМ » Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (12 броя)
06 Март 2018 Уведомление до "ПИК БРОУДКАСТИНГ" АД
Уведомление до "ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП" ООД
Уведомление до "ПЛЮС-Р" ЕООД
Уведомление до "ТВ-МИКС" АД
Уведомление до "МЕГАМИКС" ЕООД
Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ" ЕООД
Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ" ООД
Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРНА" АД
Уведомление до "КОЛОР 2011" ООД
Уведомление до "ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ" ООД
Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД
Уведомление до "ТУИДА МЕДИЯ" ЕООД


Уведомление до "ПИК БРОУДКАСТИНГ" АД Уведомление до "ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП" ООД Уведомление до "ПЛЮС Р - 2015" ЕООД Уведомление до "ТВ-МИКС" АД Уведомление до "МЕГАМИКС" ЕООД Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ" ЕООД Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ" ООД Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРНА" АД Уведомление до "КОЛОР 2011" ЕООД Уведомление до "ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ" ООД Уведомление до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД Уведомление до "ТУИДА МЕДИЯ" ЕООД