Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Актове за установяване на публични държавни вземания (13 броя) - 17.12.2020 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (9 броя) - 03.12.2020 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (11 броя) - 06.08.2020 г.
Покана за доброволно изпълнение - 07.04.2020 г. до ЕС ТВ ЕООД
Акт за установяване на публично държавно вземане - 22.01.2020 г. до ЕС ТВ ЕООД
Покани за доброволно изпълнение (7 броя) - 27.12.2019 г.
Покани за доброволно изпълнение (9 броя) - 14.11.2019 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (4 броя) - 01.10.2019 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя) - 30.08.2019 г.

Актове за установяване на публични държавни вземания (8 броя) - 01.08.2019 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (7 броя) - 05.07.2019 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (12 броя) - 13.06.2019 г.
Покани за доброволно изпълнение (4 броя) - 17.05.2019 г.
Покани за доброволно изпълнение (6 броя) - 31.12.2018 г.
Покани за доброволно изпълнение (8 броя) - 14.11.2018 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя) - 14.11.2018 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (4 броя) - 24.10.2018 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (11 броя) - 28.09.2018 г.
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (23 броя) - 28.03.2018 г.
Уведомително писмо до "ПЛЮС Р - 2015" ЕООД - 09.03.2018 г.