Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (12 броя) - 06.03.2018 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 03.01.2018 г.
Покани за доброволно изпълнение(6 броя) - 01.12.2017 г.
Покани за доброволно изпълнение (3 броя) - 22.11.2017 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ЕООД - 22.11.2017 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 13.11.2017 г.
Покана за доброволно изпълнение - 01.11.2017 г. до "МИТЕВ 2016" ЕООД
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя) - 20.10.2017 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 20.10.2017 г.
Покана за доброволно изпълнение - 16.10.2017 г. до "БЪЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕАД
Актове за установяване на публични държавни вземания (5 броя) - 16.10.2017 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (3 броя) - 09.10.2017 г.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 21.09.2017 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 21.09.2017 г. до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТУИДА МЕДИЯ" ЕООД - 21.09.2017 г.
Уведомителни писмa (4 броя) - 19.09.2017 г.
Уведомителни писмa (3 броя) - 14.09.2017 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя) - 13.09.2017 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (5 броя) - 28.08.2017 г.
Уведомителни писмa - 21.07.2017 г.