Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "МДЖИ ОЙЛ - 2012" ЕООД - 18.01.2013 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА - 16.01.2013 г.
Споразумение между ЦИК, СЕМ и доставчици на медийни услуги , които имат водеща роля в информирането на гражданите за медийната информационно-разяснителна кампания за Националния референдум. - 15.01.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на ЕТ "НЕМ - ГЕНОВ - ГЕОРГИ ГЕНОВ“ - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ“ ООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ“ ЕООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на СД "БРАТЯ БЕЕВИ“ - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ФОТОН-К“ ЕООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "МЕГАМИКС“ ЕООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "БОЙКОС“ ООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РТК - ЕВРИКА 2“ ООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РТВ" ЕООД - 14.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТС" ЕАД - 14.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 6 на ET „ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ“ - 14.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 8 на “ЖИА 72” ООД - 11.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 5 на “ЦИРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД. - 11.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 11 на “ТИВИ-Д” ООД - 11.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 4 на “АГЕНЦИЯ НОВА-М” ЕООД - 11.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ТЕМПО" АД - 30.11.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РАДИО АСТРА" ЕООД - 30.11.2012 г.