Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Акт за установяване на публично държавно вземане № 6 на ET „ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ“ - 14.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 8 на “ЖИА 72” ООД - 11.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 5 на “ЦИРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД. - 11.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 11 на “ТИВИ-Д” ООД - 11.12.2012 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 4 на “АГЕНЦИЯ НОВА-М” ЕООД - 11.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ТЕМПО" АД - 30.11.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РАДИО АСТРА" ЕООД - 30.11.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ДОМИНО ЕФИР" ЕООД - 30.11.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ФАР РГВ" АД - 30.11.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ПЕГЕЛ" ООД - 30.11.2012 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ДЖИ ЕС" ООД - 06.11.2012 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА - 30.10.2012 г. На 24.10.2012 г. председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов и представители на доставчиците на медийни услуги подписаха Споразумение за защита на децата.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "Ноти ТВ“ ООД - 23.10.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „РАДИО СКИПТЪР“ ЕООД - 16.10.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ИНФОРМАЦИОНЕН РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – МИЗИЯ“ ООД - 16.10.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ТИВИ - Д“ ООД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „7 ДНИ ТВ“ ЕАД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „АЙ ТИ ВИ 123“ ЕООД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ЖИЯ - 72“ EООД - 28.09.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на „ТЕЛЕСТАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - 11.09.2012 г.