Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Акт за установяване на публично държавно вземане № 7 на „ИНФОРМАЦИОНЕН РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР МИЗИЯ“ ООД - 02.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 6 на „ФАР РГВ“ АД - 20.03.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 5 на „АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТС“ ЕАД - 20.03.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 2 на „ПЕГЕЛ“ ЕООД - 20.03.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 1 на „БОНСИМА“ ООД - 20.03.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 16 на “7 ДНИ ТВ” ЕАД - 18.01.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 9 на “АЙ ТИ ВИ 123” ЕООД - 18.01.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "МДЖИ ОЙЛ - 2012" ЕООД - 18.01.2013 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА - 16.01.2013 г.
Споразумение между ЦИК, СЕМ и доставчици на медийни услуги , които имат водеща роля в информирането на гражданите за медийната информационно-разяснителна кампания за Националния референдум. - 15.01.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на ЕТ "НЕМ - ГЕНОВ - ГЕОРГИ ГЕНОВ“ - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ“ ООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ“ ЕООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на СД "БРАТЯ БЕЕВИ“ - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ФОТОН-К“ ЕООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "МЕГАМИКС“ ЕООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "БОЙКОС“ ООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РТК - ЕВРИКА 2“ ООД - 20.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РТВ" ЕООД - 14.12.2012 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТС" ЕАД - 14.12.2012 г.