Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Акт за установяване на публично държавно вземане № 24 на "РТВ" ЕООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 23 на "РТК-ЕВРИКА 2" ООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 22 на "Радио Скиптър" ЕООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 20 на "НОТИ ТВ" ООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 12 на "ФОТОН-К" ЕООД - 30.04.2013 г.
Уведомително писмо до д-р Ванче Бойков - 25.04.2013 г.
Споразумение между ЦИК, СЕМ и доставчици на медийни услуги за медийното отразяване на избори за народни представители 2013 г. - 11.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТ” ЕАД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ„НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – ФИЛМОВА КЪЩА НИКОЛОВ” - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ТИВИ - Д” ООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АЙ ТИ ВИ 123” ЕООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до„ЖИА - 72” ЕООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „РАДИО БРАВО ” ЕООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД - 09.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АГЕНЦИЯ НОВА - М” ЕООД - 09.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 39 на "ТВ ВАРНА“ АД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 37 на "ТТВИ" ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 36 на "ТЕМПО“ АД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 32 на "ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД - 03.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 31 на "СТУДИО МЕДИЯ" ООД - 03.04.2013 г.