Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Уведомително писмо до "МУВИСТАР" ЕООД - 18.05.2013 г.
Уведомително писмо до "ЖИА-72" ЕООД - 18.05.2013 г.
Уведомително писмо до „7 ДНИ ТВ” ЕАД - 18.05.2013 г.
Уведомително писмо до “МДЖИ ОЙЛ - 2012” ЕООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ФАР РГВ” АД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ТЕМПО”АД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ТВ ВАРНА”АД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “РАДИО АСТРА ” ЕООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ПЕГЕЛ” ЕООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “МДЖИ ОЙЛ - 2012” ЕООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “КРОА БЪЛГАРИЯ” ООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ДОМИНО ЕФИР” ЕООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АЛЕКСАНДРА ЕСТЕЙТС” ЕАД - 18.05.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 12-40 на “ПЛЕВЕН СПРИНТ - ЦЕНТЪР” ООД - 16.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ „ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ” - 30.04.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „7 ДНИ ТВ” ЕАД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 35 на "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ“ ЕООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 38 на "ТИ ВИ ГАЙД НЕТУЪРК" ООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 33 на "ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ" ЕООД - 30.04.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 29 на "СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД - 30.04.2013 г.