Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "МДЖИ ОЙЛ - 2012" ЕООД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРНА" АД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "РТВ" ЕООД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "МИХАЙЛОВ ТВ" ООД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "АГЕНЦИЯ НОВА - М" ЕООД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ФАР РГВ" АД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "АЙ ТИ ВИ 123" ЕООД - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на ЕТ "НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ФИЛМОВА КЪЩА НИКОЛОВ“ - 25.06.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на ЕТ "ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ" - 25.06.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „РТВ" ЕООД - 25.06.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до СД “БРАТЯ БЕЕВИ” - 30.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ИНФОРМАЦИОНЕН РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – МИЗИЯ” ООД - 30.05.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № 3 на “MЕНЕС” СД - 30.05.2013 г.
Уведомително писмо до "РТК - ЕВРИКА 2" ООД - 29.05.2013 г.
Уведомително писмо до "РОМАНТИКА" ЕООД - 29.05.2013 г.
Уведомително писмо до "МУВИСТАР" ЕООД - 18.05.2013 г.
Уведомително писмо до "ЖИА-72" ЕООД - 18.05.2013 г.
Уведомително писмо до „7 ДНИ ТВ” ЕАД - 18.05.2013 г.
Уведомително писмо до “МДЖИ ОЙЛ - 2012” ЕООД - 18.05.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до “ФАР РГВ” АД - 18.05.2013 г.