Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-44 на ЕТ “ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ” - 01.10.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „НОВ ЦЕНТЪР" ЕООД - 23.09.2013 г.
Уведомително писмо до "КРОА БЪЛГАРИЯ" ООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "7 ДНИ ТВ" ЕАД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "ПЛЕВЕН СПРИНТ - ЦЕНТЪР" ООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "ЖИА - 72" ЕООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "АГЕНЦИЯ НОВА - М" ЕООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "МДЖИ ОЙЛ - 2012" ЕООД - 17.09.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „РАДИО СКИПТЪР” ЕООД - 22.08.2013 г.
Уведомително писмо до Георги Божков - 22.08.2013 г.
Уведомително писмо до Радостслав Главчев - 20.08.2013 г.
Уведомително писмо до Стоил Рошкев - 20.08.2013 г.
Уведомително писмо до Константин Каменаров - 20.08.2013 г.
Уведомително писмо до Стоил Рошкев - 09.08.2013 г.
Уведомително писмо до Оли Груева - 09.08.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до СД „МЕНЕС" - 08.08.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ФОКС - 3" ЕООД - 07.08.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ" ЕООД - 22.07.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "НОТИ ТВ" ООД - 22.07.2013 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ на "ДИДИ НИК" ООД - 22.07.2013 г.