Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-78 на "АЙ ТИ ВИ 123” ЕООД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-76 на "ЖИА-72” ЕООД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-75 на "АГЕНЦИЯ НОВА-М” ЕООД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-74 на "ДИДИ НИК” ООД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-64 на "ФАР РГВ” АД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-61 на “РТВ” ЕООД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-57 на “ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД - 01.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-44 на ЕТ “ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ - СКАРАМУШ” - 01.10.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „НОВ ЦЕНТЪР" ЕООД - 23.09.2013 г.
Уведомително писмо до "КРОА БЪЛГАРИЯ" ООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "7 ДНИ ТВ" ЕАД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "ПЛЕВЕН СПРИНТ - ЦЕНТЪР" ООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "ЖИА - 72" ЕООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "АГЕНЦИЯ НОВА - М" ЕООД - 17.09.2013 г.
Уведомително писмо до "МДЖИ ОЙЛ - 2012" ЕООД - 17.09.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „РАДИО СКИПТЪР” ЕООД - 22.08.2013 г.
Уведомително писмо до Георги Божков - 22.08.2013 г.
Уведомително писмо до Радостслав Главчев - 20.08.2013 г.
Уведомително писмо до Стоил Рошкев - 20.08.2013 г.
Уведомително писмо до Константин Каменаров - 20.08.2013 г.