Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Покана за доброволно изпълнение до "7 ДНИ ТВ" ЕАД - 10.07.2014 г.
Покана за доброволно изпълнение до "СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД - 10.07.2014 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ - 7 броя - 10.07.2014 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ - 9 броя - 16.06.2014 г.
Уведомително писмо до "АЙ ТИ ВИ 123" ЕООД - 23.04.2014 г.
Уведомително писмо до "АЙ ТИ ВИ 123" ЕООД - 01.04.2014 г.
Покана за доброволно изпълнение до „СКАЙ ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД - 02.12.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „НОТИ ТВ” ООД - 20.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ЛАТИНА Ф” ООД - 20.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „МЕНЕС” СД - 20.11.2013 г.
Писма до линейни доставчици с национален обхват - 18.11.2013 г.
Писма до нелинейни медиини доставчици - 18.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „РТВ” ЕООД - 14.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „МДЖИ ОЙЛ-2012” ЕООД - 08.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АГЕНЦИЯ НОВА-М” ЕООД - 08.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ „ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ-СКАРАМУШ” - 01.11.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ДИДИ НИК” ООД - 30.10.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „АЙ ТИ ВИ 123” ЕООД - 30.10.2013 г.
Покана за доброволно изпълнение до „ФАР РГВ” АД - 30.10.2013 г.
Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-12-81 на "ТТВИ" ЕООД - 23.10.2013 г.