Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Акт за установяване на публично държавно вземанe на "МИМЮНИ МЕДИА ГРУП" ООД - 15.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ЕМ СТАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 08.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "МОНТ 7 ХОЛДИНГ" ООД - 08.07.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на ЕТ "НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ФИЛМОВА КЪЩА НИКОЛОВ" - 06.07.2015 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 02.07.2015 г. до "ГАЛИС 85" ЕООД
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "РТВ" ЕООД - 29.06.2015 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 25.06.2015 г. до СД "Менес"
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (4 броя) - 17.06.2015 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (4 броя) - 11.06.2015 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (2 броя) - 03.06.2015 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (3 броя) - 27.05.2015 г.
Уведомления за откриване на административни производства за издаване на АУПДВ (9 броя) - 14.05.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение на НП РД-10-37 до "РОДОПИ КАБЕЛ" ООД - 28.04.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до ЕТ "НИКОЛАЙ НИКОЛОВ-ФИЛМОВА КЪЩА НИКОЛОВ" - 06.03.2015 г.
Поканa за доброволно изпълнение до "ЗОНА ГРУП" ЕООД - 19.01.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 15.01.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (4 броя) - 13.01.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (4 броя) - 22.12.2014 г.
Покани за доброволно изпълнение (6 броя) - 19.12.2014 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ" ЕООД - 07.11.2014 г.