Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Уведомително писмо до "ФАР РГВ" ЕООД - 28.04.2016 г.
Уведомително писмо до "Ем Стар България" ЕООД - 28.04.2016 г.
Уведомително писмо до "Родопи Сат - Плюс" ЕООД - 28.04.2016 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя) - 09.03.2016 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД - 25.02.2016 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 22.12.2015 г. до "МЕНЕС" СД
Уведомително писмо до "Родопи Сат - Плюс" ЕООД - 03.12.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ГАЛИС 85" ЕООД - 30.10.2015 г.
Уведомително писмо до "БГ САТ" АД - 13.10.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 29.09.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ" ЕООД - 16.09.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (2 броя) - 14.09.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (3 броя) - 11.09.2015 г.
Акт за установяване на публично държавно вземанe на "ГАЛИС 85" ЕООД - 07.09.2015 г.
Покани за доброволно изпълнение (5 броя) - 07.09.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ЕМ СТАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД - 11.08.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "РТВ" ЕООД - 11.08.2015 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (6 броя) - 05.08.2015 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (8 броя) - 29.07.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение на Наказателно постановление до "БГ САТ" АД - 15.07.2015 г.