Дискусия на тема "Защитата на децата от неблагоприятно медийно съдържание, с акцент върху изпълнението на чл. 76 от Закона за радиото и телевизията."

Начало » Новини
14 Декември 2012

На 12 декември 2012 г. в пресклуба на Българската телеграфна агенция Съветът за електронни медии проведе кръгла маса на тема "Защитата на децата от неблагоприятно медийно съдържание, с акцент върху изпълнението на чл. 76 от Закона за радиото и телевизията."

В дискусията участваха представители на Министерството на здравеопазването, отдел ”Опазване на общественото здраве”,  Българската агенция за безопасност на храните, отдел “Контрол на храните”, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за закрила на детето, Националния съвет за саморегулация,  Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”, АБРО и доставчиците на медийни услуги, Българската асоциация на комуникационните агенции, Асоциацията на телевизионните продуценти, журналисти и др.

Презентация: "Защитата на децата от неблагоприятно медийно съдържание, с акцент върху изпълнението на чл. 76 от Закона за радиото и телевизията."