Конкурс за длъжност юрисконсулт

Начало » Новини
12 Октомври 2018 Допуснатите кандидати да се явят на тест на 14.11.2018 г. от 09:30 часа в сградата на СЕМ.

Допълнителни документи
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Обявление Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС