Конкурс за длъжност старши юрисконсулт

Начало » Новини
09 Януари 2019 Краен срок за подаване на документите: 23 януари 2019 г.

Допълнителни документи
Обявление Заявление за участие в конкурс Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС