Съобщение

Начало » Новини
25 Септември 2019 „Избори 2019“ е новата, допълнителна категория, която Съветът за електронни медии създаде на своя интернет сайт.
По време на предизборната кампания и в изборния ден – 27 октомври, в категорията ще са достъпни контактите на СЕМ и ЦИК, на които всички заинтересовани лица могат да изпращат своите жалби и сигнали.
Моля в кореспонденцията със СЕМ да бъде използван следния електронен адрес: izbori@cem.bg.