Прессъобщение

Начало » Новини
03 Октомври 2019
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 7 до 8 октомври 2019 г. ще се продават конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете: 

гр. Свищов, 
честота 94.7 MHz
(специализиран профил, за аудитория  от 20 до 45-години) и
честота 100.0 MHz (общ (политематичен) профил).

гр. Левски,
честота 92.7 MHz
(специализиран профил, за аудитория до 30 - години)  и 
честота 93.5 MHz (специализиран профил, за аудитория над 35-години)

гр. Бяла (обл. Русе),
честота 95.2 MHz (специализиран профил, за аудитория до 30-години).

Конкурсните книжа се предоставят на електронен носител и могат да бъдат закупени на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 6, стая 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.

Цената на книжата е в размер на 700 лв. за всеки конкурс.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която ще се кандидатства.