Прессъобщение

Начало » Новини
27 Ноември 2019 Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 27 до 28 ноември 2019 г. се продават конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете Златица, Трявна и Карлово.

Конкурсните книжа се предоставят на електронен носител и могат да бъдат закупени на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 6, стая 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.

Цената на книжата е в размер на 700 лв. за всеки конкурс.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която ще се кандидатства.