Прессъобщение

Начало » Новини
20 Декември 2019
Днес, 20 декември 2019 г., Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио.

СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/ 18.10.2016 г., отговарят 6 (шест) от кандидатите.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат: Жени Гаджалова, Антон Митов, Андон Балтаков, Митко Димитров, Даниела Манолова и Александър Велев.