Прессъобщение

Начало » Новини
10 Януари 2020 Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 9 януари 2020 г., взе решение (по протокол), с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио – изслушване, следните кандидати:

1. Жени Гаджалова
2. Антон Митов
3. Андон Балтаков
4. Митко Димитров
5. Даниела Манолова
6. Александър Велев

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

20 януари 2020 г.
9:30 ч. – 11:45 ч.  - Жени Гаджалова (вх. № РД-22 25-00-53/ 03.12.2019 г.)
12:15 ч. – 14:30 ч. - Антон Митов (вх. № РД-22 25-00-54/ 05.12.2019 г.)
14:45 ч. – 17:00 ч. - Андон Балтаков (вх. № РД-22 25-00-55/ 05.12.2019 г.)

21 януари 2020 г.
9:30 ч. – 11:45 ч.  - Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-57/ 05.12.2019 г.)
12:15 ч. – 14:30 ч. - Даниела Манолова (вх. № РД-22 25-00-58/ 05.12.2019 г.)
14:45 ч. – 17:00 ч. - Александър Велев (вх. № РД-22 25-00-59/ 05.12.2019 г.)

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта (тук).

Допълнителни документи
Изтегли файла