Комисията по културата и медиите не даде думата на СЕМ

Начало » Новини
08 Април 2022
КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ НЕ ДАДЕ ДУМАТА
НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

 
На 07 април 2022 година, Съветът за електронни медии беше поканен от Комисията по културата и медиите (ККМ) към 47-мото Народно събрание, за да бъде „запознат с нередности“ при избора на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). На заседанието към регулатора бяха отправени неоснователни обвинения, нямащи нищо общо с правото, за пропуски в преценката на документите, представени от кандидатите в процедурата за избор на генерален директор на обществената телевизия.
Въпреки че представителите на СЕМ бяха изрично поканени да присъстват на заседанието на Комисията, им беше отказана възможност да изразят становище по поставените въпроси.
След като се запозна с предоставените документи, Съветът не установи факти, които да сочат несъответствие на избрания през 2019 година генерален директор на БНТ с изискванията на закона. Твърдените от ККМ „нередности“ са извън правомощията на СЕМ, който не може да разследва истинността на представени официални документи.
Съветът за електронни медии, в качеството му на независим регулаторен орган, е подложен на безпрецедентен политически натиск. СЕМ настоява представителите на политическите партии да се въздържат да използват език на омраза и реваншизъм без факти или правни аргументи. Целенасоченото дискредитиране на регулатора не само нанася непоправими щети на неговия авторитет в бъдеще, но показва обезпокоителна липса на разбиране на смисъла и предназначението на регулаторните органи, създадени в демократичните страни по силата на европейска директива. Поради тази причина Съветът възнамерява да информира европейските органи за отношението, демонстрирано от представителите на законодателната власт в страната. 
В отговор на искането на председателя на ККМ СЕМ да обмисли варианта за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНТ въз основа на представените документи, Съветът ще изрази подробно своята позиция относно наличието или липсата на законови основания за исканите действия.