Прессъобщение

Начало » Новини
15 Април 2022 На свое заседание, проведено на 15 април 2022 година, Съветът за електронни медии прие с 4 (четири) гласа „за“ и 1 (един) глас „против” доклади за фокусирано наблюдение на отразяването на военния конфликт в Украйна в програмите БНТ1 и Хоризонт на националните обществени доставчици.
Докладите могат да бъдат намерени тук.